Velkommen til private pasningsordninger i Aalborg kommune

Klubben

Ideen er kommet af flere initiativtagere. Dette er en klub, hvor fokus er at fremhæve den private pasningsordninger i Aalborg kommune.

Med udgangspunkt i at fremme privat pasning er klubbens formål derfor:

 • Promovering af hjemmeside via bl.a facebook
 • Facebook for forældre
 • Skabe et bedre netværk
 • Skabe en klub, der er åben for fællesskab
 • Fælles marketingsføring og foldere
 • Hjemmeside www.private-pasningsordninger.dk
 • Kursus/foredrag, feks børneyoga, børnemad, aftenkursus Sosu
 • Klubaftener hvor der er drøftelse af for skellige emner, besøg af Toplay,forsikringsmand osv
 • Møder med kommunen Julegaveindsamling til trængte børn
 • Fælles dag med alle børnene i DGI
 • Behjælpeligt ved opstart af sin pasningsordning
 • Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål& Godkendt § 78

Klubben er styret af alle medlemmer, dog er der 5 personer, der står for de almindelige forpligtelser.

Der bruges kun penge på reklame, hjemmesider m.m.

Alle medlemmer har ret til at komme med deres meninger.

Vi står stærkere sammen!

Man betaler kun for de ting, som man er med til.  Reklame koster selvfølgelig, Så pt er  prisen 100 kr om året for at stå på hjemmesiden