Velkommen til private pasningsordninger i Aalborg kommune

Privat pasning ” Alle godkendte af Aalborg kommune, under § 78”

Vi private dagplejere (børnepassere) vil synliggøre os på denne hjemmeside. Hver især bidrager med oplysninger om egen priat dagpleje, og den pasning den kan tilbyde jer.

Vi private dagplejere ser ikke hinanden som konkurrenter, men som kollegaer, der støtter, hjælper og dygtiggør hinanden, så vi kan give jeres barn den optimale pasning. Derfor kan man de allerfleste steder møde en meget engageret dagplejer, som altid vil yde sit bedste.

Privat dagpleje er et tilbud på lige fod med kommunal dagpleje. ”Lovmæssigt skal vi ikke lave læreplaner, men arbejder dog udfra dem”

At man selv vælger sin dagplejer giver et godt grundlag for samarbejdet om barnet. Det giver forældrene mulighed for at fornemme om de og dagplejeren har den rette kemi og holdning til børnepasning, inden man underskriver en pasningsaftale.

Privat dagpleje er en pasningsform under § 78 og dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud for dig. Her kan du selv have indflydelse på, hvor dit barn skal passes.

Barnet passes i et privat hjem under opsyn / tilsyn fra kommunen flere gange årligt. Der ydes tilskud til lønnen af kommunen og søskende-tilskud efter gældende regler. En privat dagplejer er godkendt af kommunen, men står selv for sin forretning. Man står derfor også selv for indkøb af legetøj, hjælpemidler og for at skaffe børn.

Er du interesseret i privat dagpleje til dit barn, skal du henvende dig til den dagplejer, du er interesseret i. Der er forskellige pasningsordninger; dagplejere med op til 5 børn, storordninger med op til 10 børn og forskel i hvad de forskellige ordninger eventuelt lægger vægt på, såsom natur, dyr, økologi, musik og legestue mm.

Der tilbydes kursus og foredrag til private dagplejere, som altid foregår i deres fritid. Der er også nogle, der har læreplaner og anvender systemet legetek. Vi har hver vores unikke forretning på hver vores måde, så det er muligt for jer at finde netop den dagplejer, der passer til jeres lille familie.

Et godt samarbejde er ET GODT GRUNDLAG.