Velkommen til private pasningsordninger i Aalborg kommune

9200 Aalborg SV

 • Ajsa Pranjic

  Ajsa Pranjic

  Højbovangen 38
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  Læs mere

  Natur

  Marianne Olsen

  Marianne Olsen

  Krondyrvej 8
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. februar 2021
  Læs mere

  Førstehjælp

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Pia Skousgaard Laursen

  Pia Skousgaard Laursen

  Drastrup Skovvej 16
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  Ledige pladser nu
  Læs mere

  Natur

  Førstehjælp

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Lona Schøn

  Lona Schøn

  Kongstedlundvej 1
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. marts 2021
  01. Md. november 2021
  Læs mere

  Førstehjælp

  Legestue

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Randi Nielsen

  Randi Nielsen

  Lunekrogen 7
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  22. Md. juni 2017
  Læs mere

  Natur

  Førstehjælp

  Økologi

  Uddannet pædagog

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Dorthe Facius Lybye

  Dorthe Facius Lybye

  Buderupholmvej 12
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  Ledige pladser nu
  01. Md. juni 2020
  01. Md. juli 2020
  01. Md. februar 2022
  01. Md. juni 2022
  01. Md. juni 2020
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Solstraalen Frejlev

  Solstraalen Frejlev

  Leharparken 15, Frejlev
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. august 2020
  01. Md. september 2020
  01. Md. marts 2021
  01. Md. maj 2021
  Læs mere

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Ann Lundsgaard Olsen

  Ann Lundsgaard Olsen

  Viggo Barfoeds Vej 6
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. september 2020
  01. Md. december 2021
  01. Md. januar 2022
  01. Md. december 2021
  Læs mere

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Økologi

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Dorte Anhøj Nielsen

  Dorte Anhøj Nielsen

  Leharparken 35, Frejlev
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. oktober 2020
  01. Md. august 2021
  01. Md. september 2021
  01. Md. oktober 2021
  01. Md. oktober 2020
  Læs mere
  Lisbeth Højvang

  Lisbeth Højvang

  Marsvej 3
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. oktober 2020
  01. Md. februar 2022
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik

  tilknyttetvikar

  Lene Ebdrup Lyhne

  Lene Ebdrup Lyhne

  Nestorvej 6
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  01. Md. august 2021
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

 • Pia Skousgaard Laursen

  Pia Skousgaard Laursen

  Drastrup Skovvej 16
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  Ledige pladser nu
  Læs mere

  Naturdagplejer

  Førstehjælp

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Dorthe Facius Lybye

  Dorthe Facius Lybye

  Buderupholmvej 12
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  Ledige pladser nu
  06. Md. juni 2020
  07. Md. juli 2020
  02. Md. februar 2022
  06. Md. juni 2022
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik dagplejer

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Med dyr

 • Dorthe Facius Lybye

  Dorthe Facius Lybye

  Buderupholmvej 12
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  Ledige pladser nu
  06. Md. juni 2020
  07. Md. juli 2020
  02. Md. februar 2022
  06. Md. juni 2022
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik dagplejer

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Solstraalen Frejlev

  Solstraalen Frejlev

  Leharparken 15, Frejlev
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  08. Md. august 2020
  09. Md. september 2020
  03. Md. marts 2021
  05. Md. maj 2021
  Læs mere

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Ann Lundsgaard Olsen

  Ann Lundsgaard Olsen

  Viggo Barfoeds Vej 6
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  09. Md. september 2020
  12. Md. december 2021
  01. Md. januar 2022
  12. Md. december 2021
  Læs mere

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Økologisk

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Dorte Anhøj Nielsen

  Dorte Anhøj Nielsen

  Leharparken 35, Frejlev
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  10. Md. oktober 2020
  08. Md. august 2021
  09. Md. september 2021
  10. Md. oktober 2021
  12. Md. december 2021
  Læs mere
  Lisbeth Højvang

  Lisbeth Højvang

  Marsvej 3
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  10. Md. oktober 2020
  02. Md. februar 2022
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik dagplejer

  tilknyttetvikar

 • Marianne Olsen

  Marianne Olsen

  Krondyrvej 8
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  02. Md. februar 2021
  Læs mere

  Førstehjælp

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Lona Schøn

  Lona Schøn

  Kongstedlundvej 1
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  03. Md. marts 2021
  11. Md. november 2021
  03. Md. marts 2022
  Læs mere

  Førstehjælp

  Legestue

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Solstraalen Frejlev

  Solstraalen Frejlev

  Leharparken 15, Frejlev
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  08. Md. august 2020
  09. Md. september 2020
  03. Md. marts 2021
  05. Md. maj 2021
  Læs mere

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Ann Lundsgaard Olsen

  Ann Lundsgaard Olsen

  Viggo Barfoeds Vej 6
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  09. Md. september 2020
  12. Md. december 2021
  01. Md. januar 2022
  12. Md. december 2021
  Læs mere

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Økologisk

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Med dyr

  Dorte Anhøj Nielsen

  Dorte Anhøj Nielsen

  Leharparken 35, Frejlev
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  10. Md. oktober 2020
  08. Md. august 2021
  09. Md. september 2021
  10. Md. oktober 2021
  12. Md. december 2021
  Læs mere
  Lene Ebdrup Lyhne

  Lene Ebdrup Lyhne

  Nestorvej 6
  9200 Aalborg SV
  Ledige pladser
  08. Md. august 2021
  Læs mere

  Førstehjælp

  Musik dagplejer

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser