Velkommen til private pasningsordninger i Aalborg kommune

Gittes private børnepasning

Jeg tilbyder selvfølgelig en røgfri pasning med højt pædagogisk fagligt niveau.

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet indenfor faget siden 1977. Og nej ... jeg går ikke på pension før efter august 2025, når alle børn, er overgået til børnehave. Min pædagogiske viden og erfaring danner grundlaget for mit virke med børnene. Der er høj fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse i trygge hjemlige rammer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i barnets eget perspektiv.

Jeg tager afsæt i den styrkede læreplan, ud fra de 6 læreplanstemaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Jeg mener at alle temaer er forbundet og at læring sker hele dagen.

Eksempel herpå:

Jeg har sammen med børnene planlagt en tur til én bestemt legeplads i nærmiljøet. Jeg vil på denne legeplads have fokus på grov motoriske bevægelser, specifikt balance.

Hjemme: samtale/snak om det vi skal, forbereder/planlægger, snakker vejr, finder vejr passende tøj og fortøj, hvis er hvis, støtte og opmuntring til selvhjælp, mange gentagelser og forsøg, vente på tur, opmærksomhed på om alle er med og har fået tøj m.m. på – rutiner indlæres. På vej ud: medbestemmelse, hvilken vej skal vi gå højre eller venstre.

På vej: Vi mærker vejr og vind samtaler herom, er opmærksomme på alt i omgivelserne, stopper op, fordyber os i det vi oplever/ser – der skal måske lige hoppes i en vandpyt, kigges på det store byggeri eller den lille snegl på vejen, tæller ”stoppæle” ….. og meget andet. Nuet gribes og der skabes plads til fordybelse og leg, ud fra barnets perspektiv.

Fremme på legepladsen: Der vises/opmuntres til at øve balance og andre grov motoriske øvelser, der jubles, opleves frustrationer, når noget går skævt, ventes på tur, tælles, trøstes, der lyttes, der iagttages m.m. Alt italesættes og pludselig mestres det vi gentagende gange har øvet os i. Børnene: se hvad vi kan, sætter ord på, inviterer hinanden med i leg/aktiviteter, kommer med egne ideer/ønsker og meget andet.

Hver onsdag har vi legestue sammen med Evas private børnepasning, Brumbasserne. I vinterhalvåret lægger jeg hus til og i sommerhalvåret mødes vi på aftalte steder i nærmiljøet.

Målet med vores legestue er at have øget fokus på sociale relationer og samvær.

Dette sker gennem faste rutiner som navnesange og sanglege. Men også ”fri leg” med os på sidelinjen. Bevægelse og motorik er også en fast del af ”programmet”.

Udover vores faste onsdags legestue benytter vi os også af de kulturelle tilbud som er i nærmiljøet, det kunne være en udstilling i sundhedshuset, aktiviteter på Trekanten, Tante andante show i kirkecenteret mm. Vi har en fast tradition, hvor vi tager til børne julegudstjeneste i Nr. Tranders kirke (for hyggens skyld 😉)

Forældrene bliver dagligt oplyst om dagens forløb, der tages løbende billeder og laves små videoklip som indsættes på Facebook.

Jeg får 4 årlige tilsyn/sparring af et pædagogisk uddannet team fra Privat pasning.

 

 

Gittes private børnepasning
 • Kontaktperson: Gitte Guldhammer Hansen
 • Adresse: Hvalpsundvej 31
 • Postnummer: 9220
 • By: Aalborg øst
 • Ledige pladser

  Førstehjælp

  Uddannet pædagog

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser