Velkommen til private pasningsordninger i Aalborg kommune

Gittes private børnepasning

Jeg tilbyder en røgfri pasning med højt pædagogisk fagligt niveau. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet indenfor faget siden 1977. Jeg får 4 årlige tilsyn/sparring af et pædagogisk uddannet team fra Privat pasning.

Min pædagogiske viden og erfaring danner grundlaget for mit virke med børnene. Der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling, lærinng og dannelse gennem trygge hjemlige rammer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i barnets eget perspektiv.

Jeg tager afsæt i den styrkede læreplan, ud fra de 6 læreplanstemaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab

Udvikling, læring og dannelse sker ikke kun på ét område af gangen. Jeg mener at alle temaer er forbundet og at læring sker hele dagen.

Et eksempel kunne være:

Jeg har sammen med børnene planlagt en tur til én bestemt legeplads i nærmiljøet. Jeg vil på denne legeplads have fokus på grov motoriske bevægelser, specifikt balance.

Hjemme: samtale/snak om det vi skal, forbereder/planlægger, snakker vejr, finder vejr passende tøj og fortøj, hvis er hvis, støtte og opmuntring til selvhjælp, mange gentagelser og forsøg, vente på tur, opmærksomhed på om alle er med og har fået tøj m.m. på – rutiner indlæres. På vej ud: medbestemmelse, hvilken vej skal vi gå højre eller venstre.

På vej: Vi mærker vejr og vind samtaler herom, er opmærksomme på alt i omgivelserne, stopper op, fordyber os i det vi oplever/ser – der skal måske lige hoppes i en vandpyt, kigges på det store byggeri eller den lille snegl på vejen ….. og meget andet. Nuet gribes og der skabes plads til fordybelse og leg, ud fra barnets perspektiv.

Fremme på legepladsen: Der vises/opmuntres til at øve balance og andre grov motoriske færdigheder, der jubles, opleves frustrationer, når noget går skævt, ventes på tur, tælles, trøstes, der lyttes, der iagttages m.m. Alt italesættes og pludselig mestres det vi gentagende gange har øvet os i. Børnene: se hvad vi kan, sætter ord på, inviterer hinanden med i leg/aktiviteter, kommer med egne ideer/ønsker og meget andet.

Forældrene bliver dagligt oplyst om dagens forløb, der tages løbende billeder og laves små videoklip som indsættes på facebook.

Gittes private børnepasning
 • Kontaktperson: Gitte Guldhammer Hansen
 • Adresse: Hvalpsundvej 31
 • Postnummer: 9220
 • By: Aalborg øst
 • Ledige pladser

  04. Md. april 2020
  06. Md. juni 2020
  06. Md. juni 2020

  Førstehjælp

  Uddannet pædagog

  Legestue

  tilknyttetvikar

  Motrik og sanser

  Privatedagplejer.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

  OK, forstået