Velkommen til private pasningsordninger i Aalborg kommune

Kidholm's Privat pasningsordning v/ Tine Lindstrøm

Jeg er årgang 68, gift med Brian og sammen har vi to dejlige piger. Frederikke årgang 98 og Celina årgang 2000, begge to er flyttet hjemmefra. Jeg startede som privat børnepasser i marts 2004 i Nørresundby og er utrolig glad for mit job. August 2020 flyttede vi til Langholt. 

 Jeg er godkendt til at passe 5 børn.

Jeg synes det er vigtig, at skabe en tryg og harmonisk hverdag, hvor hovedvægten er lagt på det hjemlig og trygge miljø. Hvor børnene inddrages i de daglige gøremål bla borddækning, mad tilberedning, oprydning m.m. At behandle barnet individuelt efter behov og udvikling mht søvn, mad, samt medvirke til at gøre barnet selvstændig og selvhjulpen f.eks kravle/ gå spise, lege af- og påklædning og renlighed m.m.

Hver tirsdag er der legestue, her mødes vi med 3 andre og deres børn,  børnene har stor glæde af samværet med de andre børn, og de lære at være del af et fællesskab. Jeg tager også på forskellige udflugter og vi mødes også med Mette her fra Langholt og hendes børn. Jeg kan godt lide musik, sang og dans med børnene, og gennem leg, rim og remser, samt snak om hverdagens små og store begivenheder, håber jeg på at fremme sproglige udvikling. Jeg arbejer med de forskellige læreplanstemaer, så der hele dagen arbejdes med læring i forbindelse med aktiviteter, leg og daglige rutiner. 

Ud over at børnene har nogle kærlige og trygge rammer, lægger jeg også stor vægt på en åben og ærlige dialog mellem hjemmet og pasnings stedet og forventer at forældrene viser interesse for barnets hverdag og har de praktiske ting i orden. 

Jeg er ikke ryger og vores hjem er et ikke ryger hjem. 

Vi har en lille rolig Yorkshire terrier hund. 

Venlig hilsen Tine Møldrup Lindstrøm

Tlf 22281515.  Mail tine@lindst.dk 

Ring ell skriv til mig hvis du vil høre noget mere om dagplejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus.  

Førstehjælp

2013. 5 dags -  Børns motorik, sansning og bevægelse ( idrætsdagplejer)

2016.  5 dags - Forældresamarbejde i pædagogisk dagtilbud

2016.  5 dags - Leg og sprog

2017.  5 dags - Børns motorik, sansning og bevægrlse

2017.  2 dags - Pædagogisk læreplaner i dagtilbud

2018.  4 dags - Måltider i pædagogisk arbejde

2019.  3 dags - Den styrkede pædagogisk læreplan  

2020.  2 dags - Brede læringsmål og evaluring af læringsmiljøet

Når jeg er på kursus er det om aften og weekend, så det er i min fritid,  så dagplejen ikke er lukket. 

Kidholm's Privat pasningsordning v/ Tine Lindstrøm
 • Kontaktperson: Tine Møldrup Lindstrøm
 • Adresse: Kidholm 31 Langholt
 • Postnummer: 9310
 • By: Vodskov
 • Ledige pladser
  10. Md. oktober 2025
  02. Md. februar 2026
  03. Md. marts 2026

  itreaetsdagpleje

  Førstehjælp

  Musik

  Legestue

  Motrik og sanser

  Med dyr